Zasada ochrony praw człowieka i obywatela

Członek korpusu służby cywilnej powinien:

  • znać prawa człowieka i obywatela,
  • pamiętać, że skuteczna ochrona praw człowieka i obywatela przyczynia się do wzrostu autorytetu państwa.

Członek korpusu służby cywilnej nie może:

  • proponować i podejmować działań, które naruszają prawa człowieka i obywatela.