Zasada otwartości i konkurencyjności naboru

Członek korpusu służby cywilnej powinien:

 • dbać o:
  • równy dostęp do służby publicznej,
  • zawodowe i rzetelne wykonywanie zadań państwa przez administrację rządową,
  • neutralność polityczną służby cywilnej,
 • wzmacniać zaufanie obywateli do kompetencji osób, które realizują zadania państwa,
 • dbać o to, aby w drodze naboru wyłaniać osoby najlepiej przygotowane do realizacji zadań państwa,
 • dawać gwarancję jawnej i efektywnej kontroli nad przebiegiem naboru.

Członek korpusu służby cywilnej nie może:

 • dyskryminować z jakichkolwiek powodów,
 • wywierać pozaustawowego wpływu oraz nacisku na proces naboru,
 • ulegać wpływom i naciskom przy naborze, a jeśli takie się pojawią to informować o tym właściwych przełożonych.