Zasada racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi

Członek korpusu służby cywilnej powinien:

  • przy racjonalnym wykorzystaniu środków publicznych mieć na względzie interes państwa, obywateli oraz efektywne osiąganie celów,
  • być gotowym do rozliczenia swojej dbałości o środki i mienie publiczne.