Zasada rzetelności

Członek korpusu służby cywilnej powinien:

  • sumiennie i rozważnie wykonywać powierzone zadania,
  • zgodnie z przepisami prawa dotrzymywać zobowiązań,
  • twórczo podejmować zadania i aktywnie realizować obowiązki (robić to z najlepszą wolą, interesem społecznym i nie ograniczać się przy tym jedynie do przestrzegania przepisów).