Zasada służby publicznej

Członek korpusu służby cywilnej powinien:

  • pamiętać o służebnym (wobec obywateli) charakterze swojej pracy,
  • służyć państwu, chroniąc jego interesy i rozwój,
  • współtworzyć pozytywny wizerunek służby cywilnej oraz wpływać na właściwe postrzeganie państwa w kraju i na świecie,
  • przedkładać dobro wspólne obywateli nad interes osobisty, jednostkowy i grupowy,
  • podejmować działania w sposób rozważny, ale skuteczny i realizowany w sposób zdecydowany.

Członek korpusu służby cywilnej nie może:

  • uchylać się od podejmowania trudnych rozstrzygnięć oraz odpowiedzialności za swoje postępowanie.