Zespół doradców ds. etyki w służbie cywilnej

Szef służby cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański zainicjował prace zespołu doradców ds. etyki - zatrudnionych w KPRM, ministerstwach, urzędach centralnych i urzędach wojewódzkich - w lipcu 2017 roku.

Celem prac zespołu jest:

  • stworzyć sieć kontaktów i skoordynować współpracę osób, które pełnią funkcję doradców ds. etyki w poszczególnych urzędach (networking);
  • zapewnić forum wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie budowy i promocji kultury uczciwości w służbie cywilnej;
  • pogłębiać wiedzę i doskonalić kompetencje doradców poprzez udział w warsztatach i spotkaniach z ekspertami z dziedziny m.in. psychologii, mediacji, postępowania dyscyplinarnego i kompetencji miękkich.

Zespół jest także pierwszym konsultantem narzędzi opracowywanych z inicjatywy Szefa Służby Cywilnej po to, aby promować kulturę uczciwości w służbie cywilnej i zwiększyć zaufanie do administracji.

Relacje ze spotkań zespołu: